K a n z i

Ham Gil Su – 함길수 – Kanzi

Music Producer, Arranger from Korea

Kanzi là một Music Producer đến từ Hàn Quốc, đứng đằng sau nhiều ca khúc trong các Webdrama nổi tiếng của các đài KBS, MBC. Với hơn 20 năm kinh nghiệm. Kanzi đã có nhiều ca khúc đạt Top Trending tại thị trường Việt Nam như : Vì Em Chưa Bao Giờ Khóc ( Hà Nhi ), Có Ai Hẹn Hò Cùng Em Chưa ( Quân A.P ), Ngày Em Đẹp Nhất ( Tama ), Đoạn Kết Cuối ( Vũ Thịnh, Panny ), Thuận Lòng Tát Cạn Biển Đông ( Thanh Hưng ),…

Kanzi is a Music Producer from Korea, behind many songs in popular Webdramas from KBS, MBC. With over 20 years of experience, Kanzi has had many songs reach the Top Trending in the Vietnamese market such as: Vì Em Chưa Bao Giờ Khóc (Hà Nhi), Có Ai Hẹn Hò Cùng Em Chưa (Quân A.P), Ngày Em Đẹp Nhất (Tama), Đoạn Kết Cuối (Vũ Thịnh, Panny), Thuận Lòng Tát Cạn Biển Đông (Thanh Hưng),…

Kanzi는 KBS, MBC의 인기 웹드라마에서 많은 곡을 작업한 한국 출신의 음악 프로듀서입니다. 20년 이상의 경력을 가진 Kanzi는 베트남 시장에서 많은 곡이 Top Trending에 오른 경험이 있습니다. 대표적인 곡으로는 Vì Em Chưa Bao Giờ Khóc (Hà Nhi), Có Ai Hẹn Hò Cùng Em Chưa (Quân A.P), Ngày Em Đẹp Nhất (Tama), Đoạn Kết Cuối (Vũ Thịnh, Panny), Thuận Lòng Tát Cạn Biển Đông (Thanh Hưng) 등이 있습니다.

Back to top

Ham Gil Su – 함길수 – Kanzi ( from XT Production )

Follow us