Chắc không ít desgin website biết đến font google xong ở dưới đây tôi xin liệt kêt ra trong hàng trăm font chữ của google hỗ trợ thiết kế web và logo. 20 font chữ đẹp nhất google font cho thiết kế website và logo.

1. Font chữ Open Sans google:

1

Download font google open sans

2. Font chữ Josefin Slab google:

2

Download font google Josefin Slab

3. Font chữ Arvo google:

3

Download font google Arvo

4. Font chữ Lato google: Download font chữ google Lato

5. Font chữ Vollkorn google: Download font  chữ google Vollkorn

6. Font chữ Abril Fatface google: Download font chữ google Abril Fatface

7. Font chữ Ubuntu google: Download font chữ google Ubuntu

8. Font chữ PT Sans  google: Download font chữ google PT Sans 

9. Font chữ Old Standard TT  google: Download font chữ google Old Standard TT 

10. Font chữ Droid Sans  google: Download font chữ google Droid Sans

11. Font chữ Anivers  google: Download font chữ google Anivers

12. Font chữ Junction  google: Download font chữ google Junction

13. Font chữ Fertigo  google: Download font chữ Fertigo

14. Font chữ Aller Download font  chữ Aller

15. Font chữ Audimat Download font chữ Audimat

16. Font chữ Delicious Download font chữ Delicious

17. Font chữ Prociono Download font  chữ Prociono

18. Font chữ Fontin Download font  chữ Fontin

19. Font chữ Fontin-Sans Download font chữ Fontin-Sans

20. Font chữ Chunkfive Download font  chữ Chunkfive

Bình luận

Bình luận Facebook

Bài viết liên quan
Filter by
Post Page
Lập trình Web Lập trình PHP Javascript HTML / CSS Thư viện bootstrap jquery library Fifa Online 3 Game Online
Sort by

Form đăng nhập của Chúa – Bài viết hay về lập trình web

Đây là bản dịch bài viết The God Login của
2015-10-22 13:03:06
chuoi

18

Tổng kết giải F-League Summer 2015 – ĐH FPT Hà Nội

Sau thời 20 ngày thi đấu, giải F-League diễn ra xuyên tháng 5 và tháng 6 của mùa hè 2015 đã chính thức khép lại với c
2015-07-01 00:07:08
chuoi

18

Kết quả vòng 1/8 FU Kendo Cup

2015-04-25 00:03:40
chuoi

18